El musicograma i el ritmograma

L’audició musical és un dels elements amb més pes dins de l’educació musical. I anem a ser sincers, les audicions poden arribar a ser molt avorrides, sobretot per als xiquets i xiquetes de Primària. Però tot depén de com el o la docent ho presenta a l’alumnat. És per això imprescindible donar-li un caràcter actiu a aquest moment. D’ací ve el concepte d’audició activa.

Un dels elements més enriquidors i utilitzats per a realitzar una audició musical activa són els musicogrames i els ritmogrames. Però anem per parts.

El concepte del musicograma el va crear el pedagog musical Jos Wuytack a la dècada dels 70. Es tracta d’un recurs visual que ajuda a la comprensió dels elements d’una audició sense tenir coneixements teòrics musicals previs.

Els musicogrames es poden dotar de caràcters molt diferents. Hi ha més plàstics, on es representa el so mitjançant traços i colors. D’altres més poètics on es representa la música mitjançant elements relacionats amb l’audició: paisatges naturals, animals…etc. I altres de caràcter més conceptual on es representen els instruments protagonistes de l’obra amb diferents mides indicant així la intensitat del moment musical que s’està escoltant.

Cada vegada són més els i les docents que comparteixen a la xarxa els musicogrames que preparen per al seu alumnat. És per això que podem trobar un ventall ben ampli de possibilitats per utilitzar-los a l’aula.

En aquest enllaç pots accedir al musicograma que vaig crear per a la Dansa de la Fada de Sucre de Txaikovski i a continuació adjunte alguns musicogrames que pots trobar a Youtube i personalment m’agraden molt i des d’ací aprofitar i donar les GRÀCIES  a tots els docents que els han compartit.

 

 

Per altra banda, la funció del ritmograma és la mateixa que el musicograma: la d’ajudar a comprendre els elements musicals mitjançant un reforç visual però en aquest cas, la comprensió i interiorització del ritme.

També existeixen un fum de ritmogrames creats per docents i disponibles per poder utilitzar-los a l’aula.

Ara, amb les possibilitats que ens ofereixen les TIC i les plataformes de creació de recursos visuals com CANVA o programari com el PowerPoint ens donen la possibilitat de crear els nostres propis recursos i adaptar-los al nostre alumnat.

El curs del 2019-2020 vaig crear aquest ritmograma per a l’alumnat durant la quarantena i l’he estat utilitzant fins ara i ha funcionat molt bé.

 

A continuació pots trobar altres ritmogrames que et poden interessar:

 

Musicograma i ritmograma són, en definitiva, representacions visuals dels elements musicals d’una audició. Un recurs atractiu que ajuda a la comprensió del funcionament de la música.