Un joc molt divertit

Aquest és un joc per a tots els cursos del cole i és molt molt molt divertit. Amb un tamboret piquem un, dos, tres o quatre colps (negra, corxeres, treset i semicorxeres).

Quan escoltem un colp (negra/ta) fem un pas a la dreta.
Quan escoltem dos colps (corxeres/ti-ti) fem un pas a l’esquerra.
Quan escoltem tres colps (treset/ra-ta-ta) fem un pas enrere.
Quan escoltem quatre cops (semicorxeres/ti-ri-ti-ri) fem un pas endavant.

joc

Es poden fer moltes variacions: de més lent a més rapid, eliminant si ens equivoquem, canviant les pautes de moviment (saltar, tocar un color, fer la sevillana…)

Treballem l’escolta, la concentració, la direccionalitat, la relació, les figures musicals…

Els Patapumets s’ho passen súper bé!