Un instrument curiós… Wintergatan

 

Entre desembre de 2014 i març de 2016, la banda ha pujat diversos vídeos a YouTube, amb Martin Molin i documentar la construcció d’una caixa de música. La màquina funciona amb la mà, i funciona mitjançant l’augment bales d’acer a través de la màquina en múltiples tubs d’alimentació, on són alliberats, des de l’altura d’alliberament a través de portes programables, caient i colpejant un instrument a continuació. Inclouen un vibràfon, guitarra baix, platerets i bombo emulat, barret de copa i tambor sona usant micròfons de contacte. La música s’emmagatzema en dues rodes programables que utilitzen peces de LEGO Technic i connectors del muntant per desencadenar armadures per alliberar els marbres. Un vídeo musical final que mostrarà la màquina en ús va ser llançat en 2016. El vídeo compta amb més de 27,5 milions de visites a YouTube al 31 d’octubre de de 2016.

Wikipedia