3 idees per a començar el curs amb bon peu / 3 ideas para empezar el curso con buen pie.

Oficialment el curs 18/19 ha començat, sobretot per als i les mestres i no queda res per a que els xiquets i les xiquetes entren per les portes del que serà durant els pròxims 9 mesos la seua segona casa. Per això compartisc amb vosaltres 3 idees per a començar el curs.

_______

Oficialmente el curso 18/19 ha empezado, sobre todo para los y las maestras y no queda nada para que los niños y las niñas entren por las puertas de la que será durante los próximos 9 meses su segunda casa. Por eso comparto con vosotros 3 ideas para empezar el curso.

 

happy jonah hill GIF

 

 

1.Una curiositat sobre mi.

Què necessitarem?

 • Paperets retallats
 • Bol
 • Llapis

Desenvolupament:

Una curiositat sobre mi és una dinàmica  divertida que va bé per a trencar el gel sobretot si eres nou al centre i encara no coneixes als alumnes. Es tracta de repartir a cada un dels xiquets un retall de paper on escriguen alguna curiositat sobre ells, com per exemple: «sé tocar-me el nas amb la punta de la llengua» o «sé fer el swish swish molt ràpid». No han d’escriure el nom en cap moment. Dobleguen el full i l’han de ficar en el bol. Una vegada estan tots els paperets al bol tu has de traure un i llegir-lo.  Es tracta d’averiguar de qui és cada curiositat. Ara tens dues formes de jugar. La primera en la qual són els mateixos alumnes els qui han de pensar de qui pot ser o tu fent una miqueta de «teatrillo» anar mirant les cares de cada un i dir: «….tu tens cara de que t’agraden els macarrons….i tu…de que t’agraden molt els gelats…». En el moment que s’ha acertat de qui és la curiositat el xiquet o la xiqueta ha de demostrar que sap fer-la. D’aquesta forma els xiquets i xiquetes s’ho passen bé i tu tens una forma divertida d’aprendre’t els noms (que no són pocs si eres especialista).

_______

1.Una curiosidad sobre mí.

Qué necesitaremos?

 • Papelitos recortados
 • Bol
 • Lápiz

Desarrollo:

Una curiosidad sobre mí es una dinámica  divertida que va bien para romper el hielo sobre todo si eras nuevo al centro y todavía no conoces a los alumnos. Se trata de repartir a cada uno de los niños un recorte de papel donde escriban alguna curiosidad sobre ellos, como por ejemplo: «sé tocarme la nariz con la punta de la lengua» o «sé hacer el swish swish muy rápido». No tienen que escribir el nombre en ningún momento. Doblan la hoja y lo tienen que meter en el bol. Una vez están todos los papelitos en el bol tú tienes que sacar uno y leerlo.  Se trata de saber de quién es cada curiosidad. Ahora tienes dos formas de jugar. La primera en la cual son los mismos alumnos quienes tienen que pensar de quienes puede ser o tú haciendo un poquito de «teatrillo» ir mirando las caras de cada uno y decir: «….tú tienes cara de que te gustan los macarrones….y tú…de que te gustan mucho los helados…». En el momento que se ha acertado de quién es la curiosidad el niño o la niña tiene que demostrar que sabe hacerla. De esta forma los niños y niñas se lo pasan bien y tú tienes una forma divertida de aprenderte los nombres (que no son pocos si eras especialista).

 

2.Què és la música?

Què necessitarem?

 • Retalls de fulls rectangulars llargs
 • Llapis
 • Colors

Desenvolupament:

Aquesta activitat la vaig fer el curs passat amb els meus alumnes des de 1r fins a 6è. Es tracta què els alumnes, per grups, intenten definir què és la música. Si no saben com començar sempre els pots donar pistes.  A primer cicle fèiem una rotllana però a partir de segon cicle es dividien en grups i eren ells qui havien d’escriure la definició. Després cada grup llig la definició que han cregut correcta i fem un debat. Pot ser realment divertit! Ací vos deixe un parell d’àudios de la sessió del curs passat amb els xiquets i xiquetes de 3r.

_______

2.Qué es la música?

Qué necesitaremos?

 • Recortes de hojas rectangulares largas
 • Lápices
 • Colores

Desarrollo:

Esta actividad la hice el curso pasado con mis alumnos desde 1º hasta 6.º Se trata qué los alumnos, por grupos, intentan definir qué es la música. Si no saben como empezar siempre los puedes dar pistas.  En primer ciclo hacíamos un corro pero a partir de segundo ciclo se dividían en grupos y eran ellos quién tenían que escribir la definición. Después cada grupo lee la definición que han creído correcta y hacemos un debate. Puede ser realmente divertido! Aquí os dejo un par de audios de la sesión del curso pasado con los niños y niñas de 3.º

 

3.Pautes de convivència.

El primer que fan les tutories quan comença el curs potser son les pautes de convivència. Els xiquets i xiquetes tenen unes normes molt definides per a la seua aula. Però, i a música? He d’admetre que fa dos cursos no vaig creure necessari fer-les (aaaai pobreta de mi) però el curs passat va ser una de les primeres coses que vaig fer i van funcionar molt bé. Es tracta de recollir, preguntant als alumnes, quines creuen que són les pautes de convivència de música. Poden sortir coses com: no tocar els instruments sense permís, cuidar els instruments, respectar els companys i companyes, entrar a classe amb tranquil·litat, silenci per a treballar millor (encara que això de silenci a música és més bé inusual hahah!). Després d’haver fet la recollida de propostes de pautes de convivència ja és cosa teua com a mestra decidir si fan ells els cartellets o els fas tu a l’ordenador. Jo l’any passat vaig triar que els feren ells i van quedar la mar de bé! Si vols que duren una miqueta ja saps que la plastificadora és la nostra millor amiga.

_______

3.Pautas de convivencia.

Lo primero que hacen las tutorías cuando empieza el curso quizás sean las pautas de convivencia. Los niños y niñas tienen unas normas muy definidas para su aula. Pero, ¿y en música? Tengo que admitir que hace dos cursos no creí necesario hacerlas (aaaay pobrecita de mí) pero el curso pasado fue una de las primeras cosas que hice y funcionaron muy bien. Se trata de recoger, preguntando a los alumnos, cuáles creen que son las pautas de convivencia de música. Pueden salir cosas cómo: no tocar los instrumentos sin permiso, cuidar los instrumentos, respetar los compañeros y compañeras, entrar a clase con tranquilidad, silencio para trabajar mejor (aunque esto de silencio a música es más bien inusual jajaj!). Después de haber hecho la recogida de propuestas de pautas de convivencia ya es cosa tuya como maestra decidir si hacen ellos los cartelitos o los haces tú en el ordenador. Yo el año pasado elegí que los hicieran ellos y quedaron la mar de bien! Si quieres que duren un poquito ya sabes que la plastificadora es nuestra mejor amiga.

 

 

 

I això és tot! Espere que vos servisca d’ajuda. Bon inici de curs per a tots i totes!

 

¡Y esto es todo! Espero que os sirva de ayuda. ¡Buen inicio de curso para todos y todas!