Les aventures de Jordiet – Cap. 4 LA DURACIÓ

Les aventures de Jordiet son quatre capítols on mitjançant contes infantils curts es coneixen les qualitats del so. En aquest capítol coneguem què és LA DURACIÓ.
Las aventuras de Jordiet son cuatro capítulos en los que mediante cuentos infantiles cortos se conocen las cualidades del sonido. En este capítulo conocemos qué es LA DURACIÓN.